Aktuality

 

 

 

 Projekty EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo realizováno:

REALIZOVANÉ PROJEKTY

V PROGRAMU ÚSPORY ENERGIE

Realizace v letech 2015-2016
„Modernizace výroby technologické páry a regulace otopného systému družstva Moděva Konice“
Projekt č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001768
Projekt je primárně zaměřen na úspory energie,
ale rovněž na zlepšení životního prostředí v okolí areálu a pracovního prostředí na provozovnách výrobní budovy.

 

V PROGRAMU EKO-ENERGIE
Realizace 1-12/2014
„Komplexní revitalizace výrobní budovy družstva Moděva Konice – 3.1. EED03/1241“
Záměrem projektu je komplexní revitalizace výrobní budovy a snížení energetické náročnosti na vytápění.
V rámci programu byla provedena výměna oken a dveří ve výrobní budově za okna plastová
a provedeno zateplení obvodového pláště a zateplení střechy.

 


V PROGRAMU ROZVOJ
Realizace v letech 2014-2015
„Zefektivnění procesu zpracování a výroby oděvů – 2.2. RV03/3594“
Podstatou projektu je pořízení moderní technologie pro zefektivnění procesu výroby oděvů, především jeho stříhací a šicí fáze, což podpoří rozvoj družstva a zvýší jeho konkurenceschopnost. Jedná se o stříhací a šicí stroje a zařízení. Tyto moderní stroje družstvu umožní především zefektivnit celý výrobní proces, výrazně zvýšit kvalitu konečného výrobku a snížit výrobní náklady.

 


V PROGRAMU EKO-ENERGIE
Realizace 1-12/2013
„Snížení energetické náročnosti na vytápění budovy v Prostějově“– 3.1 EED03/1242“
Záměrem projektu je komplexní revitalizace výrobní budovy a snížení energetické náročnosti na vytápění.
V rámci programu byla provedena výměna oken za plastová a provedeno zateplení obvodového pláště včetně fasády, zateplení stropu a ploché střechy.

 


V PROGRAMU ROZVOJ
Realizace v letech 2012-2013
„Pořízení moderní technologie pro zefektivnění procesu výroby oděvů“- 2.2 RV03/1102“
Cílem projektu je pořízení moderní technologie pro zefektivnění procesu výroby oděvů:
střihárenská technika – vykreslovací plotter, pásové pily
žehlící technika – žehlící stoly, napařovací kabina
specifické stroje pro šití – obnitkovací stroje, závorovací stroje, drukovače, dírkovací stroje, stroje na přišívání knoflíků
Tyto moderní stroje družstvu umožňují především zefektivnit celý výrobní proces, výrazně zvýšit kvalitu konečného výrobku a snížit výrobní náklady.